Testimonials

MIL Trainees’ Feedback of MCDC Maubin

 

MIL Trainees' Feedback


C4D Training Session-5 (Mandalay – Interview)

 


C4D Training Session-4 Interview (Yezin Agricultural University, Naypyi Taw)

 


အိပ္မက္သစ္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ တဆင့္ျမင့္ေစခဲ႔ေသာ MBAPFမွဆရာ/မမ်ား

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
အိပ္မက္သစ္ စာျကည့္တုိက္ကုိ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ႔သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ သိမ္ဇရပ္ရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စာေပခ်စ္ျမတ္နုိးစာဖတ္သူမ်ား စာေပကုိလုိအပ္သလုိ လြယ္ကူစြာေလ့လာနုိင္ရန္နွင့္ သိမ္ဇရပ္ အနာဂတ္ ကေလးငယ္မ်ားအား စာဖတ္ျခင္စိတ္ရွိလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပီးဖြင့္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
က်ြန္ေတာ္တုိ့ရည္ရႊယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါတယ္ အိပ္မက္သစ္မွာ ေနစဥ္ စာဖတ္သူမ်ား စာအုပ္ဌားသူမ်ား ဂ်ာနယ္လာဖတ္သူမ်ား ကစားကြင္းတြင္ လာေရာက္ကစားသူမ်ား tabletသုံးသူမ်ားနွင့္ ေနစဥ္ စာျကည့္တုိက္သုိ႔လာေရာက္သူ ၁၅၀ခန္႔ရွိပါတယ္။က်ြန္ေတာ္တုိ႔ အိပ္မက္သစ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဒီထက္ပုိေသာေအာင္ျမင္မူမ်ိဳးရည္မွန္ခ်က္မ်ိဳးမလုိခ်င္ခဲ႔ပါ။ဒါေပမဲ႔ ဆရာမျမတ္စန္းျငိမ္း ေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ေကာင္း ဆရာမေဒၚဝင္း တုိ႔နဲ႔ဆက္သြယ္မိတဲ႔အခါ ကုိေမာင္ေမာင္စုိးလႈပ္ရွာမူမ်ားကုိေတြ႔ရတဲ႔အခါ သူတုိဖိတ္ေခၚတဲ႔သင္တန္းမ်ားတတ္မိတဲ႔အခါ အိပ္မက္သစ္ အဖြဲ႔ဝင္းမ်ားသည္ သိမ္ဇရပ္ အနာဂတ္ ကေလးငယ္မ်ားတြက္ ဒီထက္ပုိေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မထားခ်င္လုိ႔မရပါေတာ့ပါ။
ဆရာ/မမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေနေသာစာျကည့္တုိက္မ်ားကုိ ပုိ၍ေအာင္ျမင္ေအာင္ကူညီေပးပါသည္။မေအာင္ျမင္ေသာစာျကည့္တုိက္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ျကုိစားေနတဲ႔ စာျကည့္တုိက္မ်ား ေရရွည္ရပ္တည္နုိင္ေအာင္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္၍ေသာ္လည္ေကာင္း စာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္း၍ေသာ္လည္ေကာင္း tabletမ်ားေပး၍ စာျကည့္တုိက္ကုိ ကေလးမ်ား စိတ္ဝင္စားေအာင္ ရပ္ရြာရွိမိန္ကေလးငယ္မ်ားကုိ ထူးခ်ြန္ထက္ျမတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္၍သင္ေစျပီး အေထာက္ပံ႔မ်ားေပးလ်ွက္ စာျကည့္တုိက္မ်ား တုိးတတ္ေအာင္ကူညီေပးေနပါတယ္။
ဆရာ/မမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္မိေသာ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ အိပ္မက္သစ္သည္လဲ စာေပသာမက စာျကည့္တုိက္သုိ႔ လာေရာက္သူမ်ားထဲမွ နည္းပညာစိတ္ဝင္စားသူမ်ားကုိ သင္တန္းမ်ားဖြင့္၍ သင္ျပေပးနုိင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာခန္းကုိေဆာက္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္ MBAPFမွသင္တန္းမ်ားကုိလဲ ကြန္ပ်ဴတာခန္းတြင္ စနစ္တက် သင္ျကားေပးနုိင္ရန္တြက္ ရည္ရြယ္ေဆာက္လုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
MBAPFဆရာ/မမ်ားေျကာင့္ အိပ္မက္သစ္၏ေအာင္ျမင္မႈရည္ရြယ္ခ်က္လဲ တဆင့္ျမင့္တက္ကာ စာေပသာမက နည္းပညာ ထူခ်ြန္ထက္ျမတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚေရးကုိပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။

( အိပ္မက္သစ္ စာျကည့္တုိက္)